მივლინების ხარჯები

გვერდზე მოცემულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მივლინების ხარჯების საჯარო დოკუმენტაციები.