საკრებულოს ფუნქცია-მოვალეობები და სამუშაო გეგმა

გვერდზე მოცემულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფუნქცია-მოვალეობების და სამუშაო გეგმების საჯარო დოკუმენტაციები.