2024 წლის ბიუჯეტი

გვერდზე მოცემულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2024 ბიუჯეტის საჯარო დოკუმენტაციები.