2023 წლის ბიუჯეტი

გვერდზე მოცემულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2023 ბიუჯეტის საჯარო დოკუმენტაციები.