2022 წლის ბიუჯეტი

გვერდზე მოცემულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022 ბიუჯეტის საჯარო დოკუმენტაციები.