2021 წლის ბიუჯეტი

გვერდზე მოცემულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტის საჯარო დოკუმენტაციები.