აპარატი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ნორა იანიკოვი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, აპარატის უფროსი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ნატო ჯულაყიძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, იურიდიულ საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ირმა გოგია

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისაორგანიზაციო საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

მაია ღოღობერიძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საორგანიზაციო

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

მედეა ონიანი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ბეჟან გოგია

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საორგანიზაციო საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

თამილა კეკელიძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, მრჩეველი გენდერული თანასწორობის საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ნათია დოლიძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ლია ყურულაშვილი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

გივი ცხვარაძე

(შრომითი ხელშეკრულებით - საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლი)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

თეონა ალფაიძე

(შრომითი ხელშეკრულებით - თავმჯდომარის პირადი მდივანი)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

მანანა დოლიძე

(შრომითი ხელშკრულებით) საკრებულოს დამლაგებელი