სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

სოფელ ახალსოფლის საერთო კრების ოქმი: 2021 / 2022 / 2023

სოფელ ბაშის საერთო კრების ოქმი: 2021 / 2022 / 2023

სოფელ ბუღნარას საერთო კრების ოქმი: 2021 / 2022 / 2023

სოფელ გამოჩინებულის საერთო კრების ოქმი: 2021 / 2022 / 2023

სოფელ გვიმრალას საერთო კრების ოქმი: 2021 / 2022 / 2023

სოფელ გომმუხაყრუას საერთო კრების ოქმი: 2021 / 2022 / 2023

სოფელ გომნატეხების საერთო კრების ოქმი: 2021 / 2022 / 2023

სოფელ გორმაღალის საერთო კრების ოქმი: 2021 / 2022 / 2023

სოფელ დაბაკულაშის საერთო კრების ოქმი: 2021 / 2022 / 2023

სოფელ დაბლაგომის საერთო კრების ოქმი: 2021 / 2022 / 2023