საკრებულოს სხდომის ოქმები

ვერდზე მოცემულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმების საჯარო დოკუმენტაციები.