ტეკნიკური მომსახურების ხარჯები

გვერდზე მოცემულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტეკნიკური მომსახურების ხარჯების საჯარო დოკუმენტაციები.