საწვავის ხარჯები

გვერდზე მოცემულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საწვავის ხარჯების საჯარო დოკუმენტაციები.