რეკლამის ხარჯები

გვერდზე მოცემულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის რეკლამის ხარჯები საჯარო დოკუმენტაციები.