კომისიის სხდომის ოქმები

გვერდზე მოცემულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის სხდომის საჯარო დოკუმენტაციები.