დირექტორი: ხათუნა ფაილაძე

ტელეფონი: 577 93 99 24

მისამართი: ქალაქი სამტრედია 9 აპრილის ქუჩა #79

ელ-ფოსტაელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მოსწავლე: 342

პედაგოგი: 49

ხარისხი: 2 ასისტენტი, 2 მენტორი, 13 წამყვანი. 31 უფროსი, 1 პრაქტირკოსი.

შემოგვიერდით: Facebook

დირექტორი: თეა კარტოზია

ტელეფონი: 577 64 81 01

მისამართი: ქალაქი სამტრედია ნიკო ნიკოლაძის ქ. #54

ელ-ფოსტაელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მოსწავლე: 350

პედაგოგი: 41

ხარისხი: 1 მენტორი, 12 წამყვანი. 27 უფროსი.

შემოგვიერდით: Facebook

დირექტორი: ვენერა ოდილავაძე

ტელეფონი: 595 91 72 97

მისამართი: ქალაქი სამტრედია რესპუბლიკის ქ. #29

ელ-ფოსტაელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მოსწავლე: 662

პედაგოგი: 37

ხარისხი: 9 წამყვანი. 28 უფროსი.

შემოგვიერდით: Facebook

დირექტორი: ნუგზარ კუცია

ტელეფონი: 577 25 58 55

მისამართი: ქალაქი სამტრედია ჭავჭავაძის ქ. #32

ელ-ფოსტაელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მოსწავლე: 374

პედაგოგი: 36

ხარისხი: 7 წამყვანი. 26 უფროსი, 1 სპეციალური, 1 მოწვეული

შემოგვიერდით: Facebook

დირექტორი: ლეილა კუბლაშვილი

ტელეფონი: 577 64 82 02

მისამართი: ქალაქი სამტრედია ქუთაისის ქ. #17

ელ-ფოსტაელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მოსწავლე: 70

პედაგოგი: 21

ხარისხი: 3 წამყვანი. 18 უფროსი.

შემოგვიერდით: Facebook

დირექტორი: ჟულიეტა ჩხაიძე

ტელეფონი: 577 93 99 08

მისამართი: ქალაქი სამტრედია კალაძის ქ. #22

ელ-ფოსტაელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მოსწავლე: 114

პედაგოგი: 22

ხარისხი: 7 წამყვანი. 15 უფროსი.

შემოგვიერდით: Facebook