არასამთავრობო ორგანიზაციები

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

სამტრედიის ქალთა საბჭო

მისამართი: სამტრედია
ტელეფონი:

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

რეგიონული განვითარების რესურსცენტრი

მისამართი: სამტრედია
ტელეფონი: (0411) 22 18 72