წევრები

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ტარიელ დვალიშვილი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 577 45 71 11

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

მანანა სირბილაძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 577 45 56 55

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ბექა თევზაძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 592 14 25 65

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ლიზა კრავეიშვილი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 595 93 67 85

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ირაკლი მელაშვილი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 577 45 56 55

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ჯონი ახობაძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 599 46 09 04

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

მაია ტალაბაძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 599 48 02 82

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ტარიელ ცომაია

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 574 22 33 33

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ბადრი შენგელია

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 557 23 14 35

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ლელა ჩორგოლაშვილი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 592 13 44 78

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

გრიგოლ ჩიგოგიძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 591 64 90 10

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

დავით ჯანელიძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 555 65 49 49

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ზაზა ადეიშვილი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 595 55 88 22

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

გოჩა არველაძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 577 41 02 14

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

პაატა კოხრეიძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 599 29 18 82

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ილია მჟავია

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 593 90 96 44