ფრაქცია "ქართული ოცნება"

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ტარიელ დვალიშვილი

ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე

ტელეფონი: 577 45 71 11

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ბექა თევზაძე

ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე

ტელეფონი: 592 14 25 65

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ლიზა კრავეიშვილი

ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე

ტელეფონი: 595 93 67 85

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

მაია ტალაბაძე

ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე

ტელეფონი: 599 48 02 82

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

დავით ჯანელიძე

ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე

ტელეფონი: 555 65 49 49

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

გოჩა არველაძე

ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე

ტელეფონი: 577 41 02 14

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ილია მჟავია

ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე

ტელეფონი: 593 90 96 44

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ჯონი თევზაძე

ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე

ტელეფონი: 558 28 09 46