მოადგილეები

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ვაჟა სტურუა

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

ტელეფონი: 558 28 68 48

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ნათია პაპავა

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ტელეფონი: 599 45 75 15

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ვალერიანე ფოცხვერია

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ტელეფონი: 595 73 48 48