გენდერული თანასწორობის საბჭო

გვერდზე მოცემულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო სხდომის საჯარო დოკუმენტაციები.