ბიურო

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ნუგზარ ჯამბურია

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ტელეფონი: 599 34 08 07

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ვაჟა სტურუა

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

ტელეფონი: 558 28 68 48

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ნათია პაპავა

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ტელეფონი: 599 45 75 15

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ვალერიანე ფოცხვერია

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ტელეფონი: 595 73 48 48

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

მანანა სირბილაძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 577 45 56 55

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

მერაბ უღრელიძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 595 26 94 18

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ტარიელ ცომაია

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 574 22 33 33

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ირაკლი მელაშვილი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 577 45 56 55

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

გიორგი ლეჟავა

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 593 90 96 44

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ტარიელ დვალიშვილი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 577 45 71 11

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ემზარ შუბლაძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ტელეფონი: 595 33 43 33