მერის მოადგილეები

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

ვლადიმერ ზაქრაძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

ტელეფონი: 599 15 25 49

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

გიორგი მეიშვილი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

ტელეფონი: 577 47 44 70