ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა

26 ნოემბერი, 2019

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა

გააზიარე